tisdag 9 februari 2010

Do har fått FEL person fälld...

Diskrimineringsombudsmannen har fått fel person/myndighet
fälld. Vi lever i Sverige med Svenska LAGAR, Svenska normer
och värderingar och inte SHARIALAGAR.

Vill man leva efter sharialagar så kan man flytta till länder
där man har dem .

Man skäms när man läser att en man får 60 000kr i ersättning
när det är Islamisten som bryter mot Svensk lag och svenska
normer och värderingar borde vara den som får böta, efter som
han inte hällsar på ett värdigt sätt till den Svenska kvinliga VD
som han sökte praktiktjänst hos, Det borde vara hon som får ersättning
för att blivit diskriminerad.


Vill personen i fråga och andra Islamister leva med Sharialagar
så kan dom ge upp sitt Svenska medborgarskap och flytta till länder där man
har och lever efter sharialagar.

Då kommer vi få ett bättre integrerat samhälle där de RIKTIGA muslimerna
kan leva i harmoni med vårt samhälle, utan sharialagarnas påbud som bryter
mot Svenskalag.

Då slipper vi vidare diskusion om burkor, niqab m.m. efter som dessa
är i från sharialagarna och inte från koranen.